Direcții de cercetare

  • Analiza situaţiei narcologice în Republica Moldova şi în oraşele Chişinău, Bălţi şi Cahul după datele statistice ale Ministerul Sănătăţii
  • Stabilirea nivelului de extindere a utilizării substanţelor psihoactive de către elevi în oraşele studiate
  • Prelucrarea statistică a datelor anchetării cu ţel de evidenţiere a factorilor de risc a iniţierii utilizării substanţelor psihoactive
  • Elaborarea recomandărilor practice şi programelor de profilaxie primară a narcomaniilor printre adolescenţi cu implicarea părinţilor, pedagogilor, medicilor, psihologilor, narcologilor, teologilor, lucrătorilor instituţiilor publice şi organelor ce asigură ordinea publică
  • Publicarea materialelor didactice şi ştiinţifice consacrate problemei studiate