Results

Results (2006-2014)

DEFENDED THESIS:

 1. Condratiuc Svetlana. Primary prophylaxis of drug abuse in the Republic of Moldova. Dissertation in PhD, 2009. (Scientifical tutor: Revenco Mircea – PhD in medicine, professor; Scientifical consultant: Spinei Larisa – PhD in medicine, professor).

MONOGRAPHS:

GUIDELINE:

 1. Ревенко M., Кощуг И., Цуркан К., Дeлив Инга, Кондратюк Светлана. Значение тревожно-депрессивных расстройств в развитии наркомании у детей и подростков. Indicaţii metodice, Chişinău, 2006, 26 p.
 2. Coşciug I., Revenco M., Deliv Inga, Condratiuc Svetlana, Ţurcan C. Stările anxios-depresive în raport cu dependenţa de substanţe psihoactive la copii şi adolescenţi. Indicaţii metodice, Chişinău, 2006, 27 p.
 3. Coşciug Ion, Deliv Inga Disfuncţii sexuale de origine psihogenă, diagnostic şi tratament. Recomandări metodice. Chişinău, 2013, 42 p.

ARTICLES: (only in international journals ISI qualified)

 1. Coşciug I., Cârpa A., Dabija I. Farmacodependenţe (observaţii clinice). In: Bulletin of Integrative Psychiartry. „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38), p. 77-81. CNCSIS B+, INDEXCOPERNICUS, ISSN: 1453-7257. (IF: 4.35).
 2. Coşciug I., Revenco M.,Deliv Inga. Tulburările de somn în depresiile non-psihotice la persoanele anxioase. In: Bulletin of Integrative Psychiartry. „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38), p. 29-34. CNCSIS B+, INDEXCOPERNICUS, ISSN: 1453-7257. (IF: 4.35).
 3. Coşciug I., Revenco M., Deliv Inga. Factorii de risc în sensul declanşării sau menţinerii depresiei non-psihotice la persoanele anxioase. In: Bulletin of Integrative Psychiartry. „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38), p.70-77. CNCSIS B+, INDEXCOPERNICUS, ISSN: 1453-7257. (IF: 4.35).
 4. Deliv Inga, Coşciug I., Coşciug Irina. Pierduţi în Reţea: Dependenţa de internet. In: Bulletin of Integrative Psychiartry„Interferenţe Psihiatrico-Legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, Vol. Xiii, Nr. 3 (38), P. 113-120. CNCSIS B+, Indexcopernicus, ISSN: 1453-7257. (If: 4.35).
 5. Cosciug Ion, Chirita Vasile, Deliv Inga, Cosciug Irina, Nedelciuc Gheorghe, Alexinschi Ovidiu. Therapeutical alternatives in conversion disorders. In: Bulletin of Integrative Psychiartry. New Series. Iasi, Romania, An Xv, Vol. XIV, Nr. 4 (43), December 2009, P. 51-54. CNCSIS B+, Indexcopernicus, ISSN: 1453-7257. (If: 4.35).
 6. Coşciug Ion, Lacusta Victor, Deliv Inga, Chiriţa Vasile, Chiriţa Roxana Starea funcţională a axului endocrin hipotalamus-hipofiză-corticosuprarenale  la alcooldependenţi în remisiune. Bulletin of Integrative Psychiartry. New Series. Iasi, Romania, 2013, An XIX, Vol. Xiv, Nr. 4 (59), P. 51-54. CNCSIS B+, Indexcopernicus, ISSN: 1453-7257. (If: 4.35).
 7. Coşciug I., Revenco M., Deliv Inga. Factorii de risc în sensul declanşării sau menţinerii depresiei non-psihotice la persoanele anxioase. In: Bulletin of Integrative Psychiartry. „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38), p.70-77. CNCSIS B+, INDEXCOPERNICUS, ISSN: 1453-7257. (IF: 4.35).
 8. CHIHAI, J.; BODERSCOVA, L.; GARAZ, G. Assessing the community needs of psychiatric hospital residents in the Republic of Moldova. Romanian Journal of Psychopharmacology. vol. 14, issue 2, 2014. Editura Medicala Universitara Craiova. 2014, 85-96. ISSN 1582-7674. (Index Copernicus IF: 4.40). http://www.psychopharma.eu/reviste/Vol.14,%20Nr.2.pdf

BREVETS

 1. Nastas Igor, Boronin Larisa, Jucovschi Constantin, Nacu Alexandru. Metoda de pronosticare a riscului de apariţie a stărilor reziduale precoce în schizofrenia paranoidă (MD).3765 G2,MD,A61B 10/00.  2007.04.17,BOPI nr.12/2008.