Prezentare

Laboratorul a fost fondat în anul 1985. Pe parcursul activităţii laboratorul s-a ocupat cu studiul cauzelor alcoolismului şi narcomaniilor printre adolescenţi. Studiile s-au efectuat prin intermediul anchetării anonime a elevilor şi liceenilor în trei oraşe ale Republicii Moldova – Chişinău, Bălţi şi Cahul. Pe parcursul primilor 5 ani atenţia a fost axată asupra evidenţierii cauzelor iniţierii utilizării substanţelor psihoactive. A fost utilizat un chestionar pentru colectarea datelor cu privire la utilizarea substanţelor psihoactive, propus de Uniunea Suedeză privind problemele de alcool şi droguri pentru Proiectul European şcolar de studiu asupra alcoolului şi drogurilor ESPAD, adaptat pentru studiu în RM. Pe parcursul ultimilor ani, prin chestionare, s-au studiat cauzele şi factorii disponibili de iniţierea utilizării alcoolului de către copii şi adolescenţi.

Adresa: MD-2011, Chişinău, str. Costiujeni 3

 Tel.: (+373 22) 85-74-65

 E-mail: labnarcologie@usmf.md