Proiecte

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul proiectului

Finanţator

Tipul cercetării

Prioada de realizare

1 Elaborarea şi implementarea unor programe complexe de profilaxie a consumului substanţelor psihoactive de către tineretului studios.

Instituţional
06.420.013F

AŞM

fundamental

2006-2010

2 Cauzele consumului de alcool la etapele pre-nozologice şi elaborarea programelor de profilaxie a alcoolismului.

Instituţional
11.817.09.09F

AŞM

fundamental

2011-2014

3 Studierea consumului de substanţe psihoactive şi a măsurilor de profilaxie a acestuia la tinerii din instituţiile medii şi superioare de învâţâmănt din Republica Moldova

Instituţional

15.817.04.08F

AŞM

 fundamental  2015-2018