Результаты

ЗАЩИЩЕННЫЕ ДИССЕРТАЦИИ:

  1. Кондратюк Светлана. Первичная профилактика наркоманий в Республике Молдова. Диссертация на соискание ученной степени кандидата медицинских наук, 2009. (Научный руководитель: Мирча Ревенко, доктор медицинских наук, профессор; Научный консультант: Лариса Спиней, доктор медицинских наук, профессор)

СТАТЬИ:

  1. Coşciug I., Cârpa A., Dabija I. Farmacodependenţe (observaţii clinice). In: Bulletin of Integrative Psychiartry. „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38), p. 77-81. CNCSIS B+, INDEXCOPERNICUS, ISSN: 1453-7257. (IF: 4.35).
  2. Coşciug I., Revenco M.,Deliv Inga. Tulburările de somn în depresiile non-psihotice la persoanele anxioase. In: Bulletin of Integrative Psychiartry. „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38), p. 29-34. CNCSIS B+, INDEXCOPERNICUS, ISSN: 1453-7257. (IF: 4.35).
  3. Coşciug I., Revenco M., Deliv Inga. Factorii de risc în sensul declanşării sau menţinerii depresiei non-psihotice la persoanele anxioase. In: Bulletin of Integrative Psychiartry. „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38), p.70-77. CNCSIS B+, INDEXCOPERNICUS, ISSN: 1453-7257. (IF: 4.35).
  4. Deliv Inga, Coşciug I., Coşciug Irina. Pierduţi în Reţea: Dependenţa de internet. In: Bulletin of Integrative Psychiartry„Interferenţe Psihiatrico-Legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, Vol. Xiii, Nr. 3 (38), P. 113-120. CNCSIS B+, Indexcopernicus, ISSN: 1453-7257. (If: 4.35).
  5. Cosciug Ion, Chirita Vasile, Deliv Inga, Cosciug Irina, Nedelciuc Gheorghe, Alexinschi Ovidiu. Therapeutical alternatives in conversion disorders. In: Bulletin of Integrative Psychiartry. New Series. Iasi, Romania, An Xv, Vol. XIV, Nr. 4 (43), December 2009, P. 51-54. CNCSIS B+, Indexcopernicus, ISSN: 1453-7257. (If: 4.35).
  6. Coşciug Ion, Lacusta Victor, Deliv Inga, Chiriţa Vasile, Chiriţa Roxana Starea funcţională a axului endocrin hipotalamus-hipofiză-corticosuprarenale  la alcooldependenţi în remisiune. Bulletin of Integrative Psychiartry. New Series. Iasi, Romania, 2013, An XIX, Vol. Xiv, Nr. 4 (59), P. 51-54. CNCSIS B+, Indexcopernicus, ISSN: 1453-7257. (If: 4.35).Coşciug I., Revenco M., Deliv Inga. Factorii de risc în sensul declanşării sau menţinerii depresiei non-psihotice la persoanele anxioase. In: Bulletin of Integrative Psychiartry. „Interferenţe psihiatrico-legale”, Iasi, Romania, 2008, An XIV, vol. XIII, nr. 3 (38), p.70-77. CNCSIS B+, INDEXCOPERNICUS, ISSN: 1453-7257. (IF: 4.35).
  7. CHIHAI, J.; BODERSCOVA, L.; GARAZ, G. Assessing the community needs of psychiatric hospital residents in the Republic of Moldova. Romanian Journal of Psychopharmacology. vol. 14, issue 2, 2014. Editura Medicala Universitara Craiova. 2014, 85-96. ISSN 1582-7674. (Index Copernicus IF: 4.40). http://www.psychopharma.eu/reviste/Vol.14,%20Nr.2.pdf

ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ:

  1. Nastas Igor, Boronin Larisa, Jucovschi Constantin, Nacu Alexandru. Metoda de pronosticare a riscului de apariţie a stărilor reziduale precoce în schizofrenia paranoidă (MD).3765 G2,MD,A61B 10/00.  2007.04.17,BOPI nr.12/2008.