Default Header Image

Prezentare

Laboratorul de Narcologie a fost fondat prin ordinul Rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” nr 365 din 14.02.1984.  Pe parcursul activităţii laboratorul s-a ocupat de evidențierea factorilor de risc, ce predispun la inițierea timpurie a consumului de substanţe psihoactive, inclusiv alcool, printre tineretul studios. Studiile s-au efectuat prin intermediul intervievării anonime, pentru care a fost utilizat un chestionar de colectare a datelor cu privire la utilizarea substanţelor psihoactive, propus de Uniunea Suedeză ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), adaptat pentru studiu în Republica Moldova.Ținând cont de rezultatele obținute în cadrul cercetărilor, precum și de măsurile de prevenție primară a dependenței de substanţe psihoactive, inclusiv alcool, elaborate și editate în diferite țări ale lumii (spațiul CSI, ţările Uniunii Europene, SUA) au fost editate 2 monografii, 2 elaborări metodice, 2 ghiduri, 12 îndrumare și 5 buclete destinate părinților, pedagogilor, psihologilor școlari și medicali, studenţilor facultăţilor de medicină, medicilor rezidenţi de toate specializările, medicilor psihiatri, psihoterapeuţilor, medicilor de familie precum și tineretului studios. Materialele științifice și științifico-practice în vederea măsurilor de profilaxie au fost popularizate prin instruire și distribuite în instituțiile corespunzătoare de învăţământ, instituțiile medicale, Centrele Comunitare de Sănătate Mintală, centrele de suport al tineretului, Direcția antidrog №4 a Ministerului Afacerilor Interne, părinților și psihologilor din Republica Moldova. Colaboratorii Laboratorului de Narcologie au elaborat și propus set de măsuri de profilaxie a consumului de substanțe psihoactive la tineri, luând în considerație specificitățile teritoriale de răspândire a acestora.

 

Telefon mobil:+(373) 68089846