Default Header Image

Rezultate obținute

ДИССЕРТАЦИИ:

CONDRATIUC SVETLANA. Profilaxiaprimară a narcomaniilorînRepublica Moldova. Teză de doctor înştiinţemedicale, 2009. (Conducătorştiinţific: RevencoMircea – doctor habilitat înştiinţemedicale, profesoruniversitar; Consultant ştiinţific: Spinei Larisa – doctor habilitat înştiinţemedicale, profesoruniversitar).

 

МОНОГРАФИИ

 1. REVENCO, M. Tulburări de personalitate. Clinicaşi evaluarea psihiatrico-legală.Ch.: Tipograf. BonsOffices”, 2015. 216 p. ISBN 978-9975-87-381-9.
 2. REVENCO, M. Tulburări de personalitate: Clinicașievaluareapsihiatrico-legală. Ed. a 2-a prel. șicompl. Ch.: S.n., Tipogr. ”Bons Offices”. 2018. 266 p. ISBN 978-9975-87-381-9.

                                                                                                 ГИДЫ

 1. NACU, A.;NASTAS, I.; CHIHAI, J.; FIODOROVA, L.; TCACI, I.; BORONIN, L. Gestionareadependenţelorfarmocologice: Ghidpentrustudenţi, rezidenţişispecialiştipsihiatri-narcologi. Univ. de Stat de MedicinăşiFarmacie "NicolaeTestemiţanu", CatedraPsihiatrie, Narcologie şiPsihologieMedicală. – Ch.: USMF, 2018. (Sibis-Grafica). 106 p. ISBN 978-9975-82-035-6.
 2. NACU, A.;NASTAS, I.; CHIHAI, J. Gestionareadependenţelorfarmocologice. (Ghidpentrustudenţi, rezidenţişispecialiştipsihiatri-narcologi). 2018. www.globedit.com. 144 p. ISBN-13: 978-613-8-24265-9. ISBN-10: 6138242653. EAN: 9786138242659. 9975-82-035-6.

 

  СТАТЬИ

 1. CHIHAI, J.; BODERSCOVA, L.; GARAZ, G. Assessing the community needs of psychiatric hospital residents in the Republic of Moldova. Romanian Journal of Psychopharmacology. vol. 14, issue 2, 2014. EdituraMedicalaUniversitara Craiova. 2014, 85-96. ISSN 1582-7674. (Index Copernicus IF: 4.40). http://www.psychopharma.eu/reviste/Vol.14,%20Nr.2.pdf
 2. NACU, A.; CHIHAI, J.; NASTAS, I.; BLAJIN, M. La psychiatrieenMoldavie, le parcoursd’unepsychiatrietotalitaireversunepsychiatriecommunitaire. L’EvolutionPsychiatrique, Vol.82, nr 1, janvier-mars 2017, 143-159. ISSN 0014-3855. (IF: 0.378)  (https://www.journals.elsevier.com/levolution-psychiatrique).
 3. PAVLOVSKI, Y.; NASTAS, I.; BORONIN, L.; CHIHAI, J. Methadone maintenance treatment and sexual function of heroin addicted patients. Romanian Journal of Psychiatry. Vol. XIX, nr.3, 2017, 108-111. P-ISSN 1454-7848, E-ISSN 2068-7176.  (IF: 0,56)  http://romjpsychiat.ro/uploads/revista/3-2017.pdf
 4. PERDIJA, Z.; GROSU, S.; NOLIMAL, D.; ZEMAN, S.; CHINGWARU, D.; SETINC M.; BAGAR, T. Understanding the biochemical foundations of the endocannabinoid system. Znanstvenarevija PAZU (www.anali-pazu.si).
 5. GROSU, S.; COŞCIUG, I.; DELIV, I. Cannabidiol - Presentation of Antipsychotic, Anticonvulsivant, AnxiolyticandNeuroprotectiveProperties. Romanian Journal of Psychiatry. Bucarest, Romania, 2015, vol. XVII, no.2, 33-134. CNCSIS B+ p-ISSN: 1454-7848 E-ISSN 2068-7176.
 6. COȘCIUG, I.; LACUSTA, V.; DELIV, I.; PADURE, I. Psycho-Endocrine Markers of Relapse Prediction in Alcohol Addiction. American Journal of Psychiatry and Neuroscience. 2017; 5(6): 11 doi: 10.11648/j.ajpn.s.2017050601.21 ISSN: 2330-4243 (Print); ISSN: 2330-426X (Online) http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajpn
 7. COŞCİUG, I.; DELİV, I.; PADURE, I.; HABULEA, V. Model matematic de predicție al recidiveiîndependența de alcool. În: RezumateleConferinței“Abordareatransdisciplinarăaadicțiilor”, Iași, România, 2018. 25-26. ISBN 978-606-775-955-6.
 8. GROSU S.; NACU A. New psychoactive substances – major challenge for addiction medicine and mental health. In:Absractbook ”2ND Eastern European Conference on Mental Health, Mental Health Association of South Eastern Europe”, Sibiu, Romania. 2018. 63. ISBN: 978-606-12-1569-0.
 9. OPREA, V.; OPREA, M.; GURANDA, D.; OJOG, E. Factorii de riscînconsumul de droguri la adolescenți. În: RezumateleConferinței “Abordareatransdisciplinarăaadicțiilor”,Iași, România, 2018. 46-47. ISBN 978-606-775-955-6.
 10. COŞCİUG, I.; LACUSTA, V.; DELİV, I.; PADURE, I.Hormonal changes according to the emotional state of patients with alcoholdependence in remission. În: Materialele ”The first International Congress of the Society of Psychiatrists, Narcologists and Clinical Psychologists of the Republic of Moldova”, Chisinău, Republic of Moldova,  2018. 17.
 11. GROSU S.; GARAZ G. Standardeinternaționaleși de calitateînprofilaxiaconsumului de droguri. În: Materialele ”The first International Congress of the Society of Psychiatrists, Narcologists and Clinical Psychologists of the Republic of Moldova”, Chisinau, Republic of Moldova,  2018. 31-32.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РУКОВОДСТВА

 1. COŞCIUG, I.; DELIV, I.; CONDRATIUC, S. Fenomenul de co-dependenţăîncoraport cu dependenţa de substanţe psihoactive la tineri (îndrumarmetodic). Ch.: CEP Medicina, 2018. 36 p.
 2. GROSU S.; REVENCO, M.; NACU A.; COȘCIUG I. Breviarprivinduneleadicții. Chișinău: CEP Medicina, 2018. 62 p.
 3. КОНДРАТЮК, С.; РЕВЕНКО, М. Помогите Вашему ребенку противостоять натиску алкоголя и наркотиков. (Руководство для родителей, педагогов и психологов). Chișinău, CentrulEditorial-PoligraficMedicina, 2015, 22p.
 4. КОНДРАТЮК, С.; РЕВЕНКО, М. Как уберечь своего ребенка от наркотического соблазна. (Руководство для родителей, педагогов   и психологов).  Chișinău, CentrulEditorial-PoligraficMedicina, 2015, 76 p. 26 p.
 5. DELİV, I.; COȘCİUG, I.;CONDRATİUC, S. Tulburărimentaleșicomportamentaledatorateutilizăriicanabinoizilor. Îndrumarmetodic, Chișinău, Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018, 32 p.
 6. GARAZ, G. Tineriișialcoolul. Îndrumarmetodic, Chișinău, Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018, 36 p.
 7. OPREA, V. Drogurileșidependența.Îndrumarmetodic, Chișinău, Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018, 26 p.
 8. REVENCO, M. Narcomaniaamenințăcopiluldumneavoastră. Îndrumarmetodic, Chișinău, Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018, 13 p.
 9. REVENCO, M.; CONDRATİUC, S.; COȘCİUG, I.; DELİV, I. Ajutațicopiiisă se opunăconsumului de alcoolșidroguri. Îndrumarmetodic, Chișinău, Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018, 19 p.
 10. REVENCO, M.; CONDRATİUC, S.; COȘCİUG, I.; DELİV, I. Măsuri de profilaxie a drogodependenței la adolescenți. Îndrumarmetodic, Chișinău, Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018, 30 p.
 11. КОНДРАТЮК, С.; КОЩУГ, И., ДЕЛИВ, И. О созависимости. Îndrumarmetodic, Chișinău, Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018, 76 p.
 12. НАСТАС, И.; БОРОНИН, Л. Аддиктивное поведение у подростков.Îndrumarmetodic, Chișinău, Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018, 37 p.

БРОШЮРЫ И БУКЛЕТЫ

 1. Alcoolulșipotența. Buclet. Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018.
 2. Copilulșidrogurile. Buclet. Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018.
 3. Utilizareaalcooluluiînfamilieșiconsecințeleei. Buclet. Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018.
 4. Алкогольипотенция. Buclet. Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018.
 5. Социальноеокружение. Buclet. Centrul Editorial-PoligraficMedicina, 2018.

НАГРАДЫ

COȘCIUG I. Diploma “Excelence award for the entire activity”, Galați, România, 2018